ONS PROJECT : OLOITOKITOK – AMBOSELLI – RONGERA

In 2013 verbleef  Eunice bij de  plaatselijke Masai gemeenschap en groeide het idee om in samenwerking met de lokale bevolking een maatschappelijk project op te zetten en de lokale leefgemeenschap de kans te bieden te participeren in het project .

Dit willen we verwezenlijken door een win-win situatie te creëren en niet door het geven van geld – veelal een korte termijn oplossing – maar eerder door  de lokale mensen te laten zien hoe ze hun eigen ondernemingen  kunnen opstarten en hun te begeleiden in dit proces, dit in wederzijds respect en oog voor de plaatselijke cultuur . Zo kunnen ze zelfonderhoudend worden en met een duurzame inkomstenbron een stabiele toekomst bouwen. Daarnaast bieden we door de aanwezigheid van  Afrika at home vzw extra werkgelegenheid.

We kregen de beschikking over een 4.5 ha ongerept stuk land gelegen in de Ambosseli regio, dichtbij het grensstadje Oloitokitok, aan de Keniaanse kant van de Kilimanjaro, de plaatselijke bevolking behoord tot de Masaai-stam. In eerste instantie werd het domein bruikbaar worden gemaakt voor verdere ontwikkeling. Het domein werd afgesloten  door plaatsing van een elektrische afsluiting op zonne-energie, daar water onontbeerlijk is om dit project te doen slagen, werd er fors geïnvesteerd in een “ borehole “ , er werd geboord tot op een diepte van 200 m, wat drinkbaar water opleverde.

Nixon Mucheke ( foto ) werd aangesteld als onze vertegenwoordiger ter plaatse en zal in nauw overleg het project verder opvolgen en uitwerken in samenwerking met plaatselijke ambachtslieden en vertegenwoordigers van de plaatse gemeenschap.

Zelf proberen we er zoveel als mogelijk aanwezig te zijn om aan netwerking te doen met de lokale bevolking en er een duurzaam project van te maken.

Wordt vervolg….