JAMBO....

Met onze workshop willen we mensen van diverse culturen, in een kader van wereldburgerschap, op een positieve, authentieke manier met elkaar in contact brengen…

Onbekend, is onbemind, door onze activiteiten leren we elkaar beter kennen en begrijpen, met wederzijds begrip en tolerantie als doel. Diversiteit als een positief gegeven.

Swingend Afrika

Feel the beat, make a move...

Swingend Afrika

Afrikanen zijn geboren entertainers, met hun typische “ joie de vivre “ en ritmegevoel, kunnen zij als geen ander een publiek op sleeptouw nemen. Afrika at home wil een platform bieden aan Afrikaanse artiesten die hun talenten willen voorstellen aan een groter publiek… Veerkracht, optimisme, improvisatie en – doorzettingsvermogen zijn één voor één eigenschappen die onmiskenbaar verbonden zijn met Afrika. Met soms minimale middelen worden energie en opmerkelijke talenten gecombineerd met autentieke, pure Afrikaanse levenslust...

Read More

Multiculturele workshops en activiteiten

De wereld is een dorp...

Multiculturele workshops en activiteiten

ONTDEK-BELEEF-ERVAAR

Met onze workshop willen we mensen van diverse culturen, in een kader van wereldburgerschap op een positieve, authentieke manier met elkaar in contact brengen…

Read More

Schoolprojecten

Ondek - beleef - ervaar...

Schoolprojecten

ONTDEK – BELEEF – ERVAAR

In onze workshops voor scholen en jeugswerking, staat het leren kennen, herkennen en begrijpen van jongeren uit een cultuur anders dan de onze centraal. De wereld is een dorp en de multiculturele samenleving een feit. Leren samenleven met mensen uit een andere cultuur is een onderdeel van de hedendaagse opvoeding geworden. Diversiteit als een positief gegeven…

Read More

Onze organisatie - ons project

Ons project

Oloitokitok Kenia

JAMBO! mijn naam is Eunice Wambui, Belgische van Keniaanse origine, Afrika is mijn passie en dit wil ik als volbloed Afrikaanse met jullie delen…

Read More